Gebruiksvoorwaarden

DEZE WEBSITE / APPLICATIE WORDT BEHEERD DOOR DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN. LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U ONZE DIENSTEN GEBRUIKT EN / OF REGISTREERT.

DOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN, ACCEPTEERT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN EN BEPALING VAN DEZE OVEREENKOMST. BOVENDIEN, BIJ GEBRUIK VAN DEZE SPECIFIEKE DIENSTEN, BENT U ONDERWORPEN AAN ALLE GEPLAATSTE RICHTLIJNEN OF REGELS DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE DIENSTEN. ELKE DEELNAME AAN DEZE SERVICE BETEKENT DE AANVAARDING VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET BOVENSTAANDE, DIENT U DEZE SERVICE NIET TE GEBRUIKEN.

1. Applicable to All Entities

  1.1. Website eigenaar en beheerder: GonnaOrder B.V. gevestigd in Nederland at Eastonstraa 174, 1068 JE, Amsterdam, henceforth referred to voor de beknoptheid als “GonnaOrder”.
  1.2. Doel van de website: GonnaOrder biedt een digitaal menu en besteloplossing voor geregistreerde winkeliers, zodat hun klanten kunnen bestellen en betalen met behulp van hun smartphones. Tegelijkertijd biedt het een individu de mogelijkheid om een ​​GonnaOrder-partner te worden (hierna “Affiliates” genoemd).
  1.3. Geldigheid van voorwaarden: naar eigen goeddunken en zonder aansprakelijkheid kan GonnaOrder deze gebruiksvoorwaarden en alle diensten op elk moment en met onmiddellijke ingang beëindigen. GonnaOrder zal dergelijke maatregelen echter aankondigen via een kennisgeving op de website of aan u. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere voorwaarden.
  1.4. Wijzigingen: GonnaOrder behoudt zich het recht voor om u te vragen een gewijzigde versie van deze gebruiksvoorwaarden te erkennen.
  1.5. Persoonlijke gegevens verzameld en / of verwerkt via deze website: Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt in verband met de service in overeenstemming met ons privacybeleid. Lees ons privacybeleid om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen.
  1.6. Intellectueel eigendom: deze website en de originele inhoud, functies en functionaliteit zijn eigendom van GonnaOrder en ze worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten.
  1.7. Handelsmerken: Behalve het gedeponeerde handelsmerk van GonnaOrder zijn alle andere handelsmerken en logo’s die op de website worden weergegeven, gedeponeerde handelsmerken van derden. Geen enkel handelsmerk of onderscheidend merk dat op de website wordt weergegeven, kan worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar of gebruiker.

2. Our Services

  2.1. Door onze website / applicatie te gebruiken, hebben klanten (eenvoudige gebruikers) rechtstreeks toegang tot het menu van een geregistreerde winkel (restaurant, café-bar, zelfbediening of afhaalmaaltijden, hotel) en kunnen ze direct en zonder te wachten bestellen door simpelweg een QR-code te scannen met hun smartphones.
  2.2. Wanneer u onze website bezoekt om u te registreren, moet u het onderscheid tussen drie (3) modi opmerken: a) de gratis proefperiode, b) de typische zakelijke proef, en c) de onderneming (voor ketens) proef. Alle drie (3) modi hebben enkele beperkingen afhankelijk van het aantal Stores (dwz het aantal brunches dat een bedrijf heeft), het aantal locaties dat ze kunnen ondersteunen (dwz het aantal tafels, het aantal hotelkamers, enz.), het aantal menu-bezichtigingen per maand en het aantal digitale bestellingen per maand. Het is de verantwoordelijkheid van de winkeleigenaar om de modus te kiezen die beter op zijn winkel van toepassing is.
  2.3. GonnaOrder zal, na registratie van een nieuwe winkel, de applicatie leveren op basis van de modus die u kiest en een speciale website maken voor elke geregistreerde winkel.
  2.4. De geregistreerde Stores kunnen ons platform gebruiken voor menubeheerservices en / of voor het accepteren van digitale bestellingen en / of voor het accepteren van digitale betalingen.
  2.5. GonnaOrder biedt zelf geen eten of drinken of beheert geen van de geregistreerde winkels.
  2.6. Klanten (eenvoudige gebruikers) zijn niet verplicht het platform te gebruiken.
  2.7. Alle diensten die door de geregistreerde Stores aan klanten worden geleverd, maken geen deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Daarom is GonnaOrder niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening aan klanten door de geregistreerde Stores.
  2.8. Deze dienst wordt gratis aangeboden vanuit GonnaOrder aan klanten (eenvoudige gebruikers). Daarom is GonnaOrder niet verantwoordelijk voor de betalingsvoorwaarden of aanvullende vereisten van de winkeleigenaars.
  2.9. Voor digitale betalingen die door het platform worden uitgevoerd, verzamelen of slaan we geen creditcardgegevens op. We gebruiken voornamelijk twee (2) betalingsintegrators (Stripe en PayPal), die als enige verantwoordelijk zijn voor alle beveiligingsproblemen met betrekking tot de verwerking van creditcardgegevens.

3. User Accounts for Affiliates and Store Owners

  3.1. Affiliates en winkeleigenaren kunnen hun eigen gebruikersaccount aanmaken na registratie op ons platform (https://admin.gonnaorder.com/register). U moet minimaal 18 jaar oud zijn om de Service of Applicatie te gebruiken en een gebruikersaccount aan te maken.
  3.2. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om de SYou-garantie te gebruiken dat de informatie die je aan GonnaOrder verstrekt correct, volledig en up-to-date is. Service of Applicatie en maak een gebruikersaccount aan. Bovendien bent u ervoor verantwoordelijk dat uw gebruikersinformatie te allen tijde actueel, nauwkeurig en volledig is. GonnaOrder kan niet aan haar verplichtingen voldoen als uw gegevens verouderd, onjuist of onvolledig zijn.
  3.3. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten op uw gebruikersaccount en u bent verplicht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te allen tijde veilig en geheim te houden.
  3.4. U zult derden niet toestaan ​​of inschakelen om uw account te gebruiken.
  3.5. GonnaOrder heeft het recht om de door u verstrekte informatie te allen tijde te verifiëren en u te weigeren om de Applicatie zonder opgaaf van redenen te gebruiken.
  3.6. U kunt uw account handmatig verwijderen. Na verwijdering van het account zal GonnaOrder al uw gegevens verwijderen.
  3.7. GonnaOrder behoudt zich het recht voor om uw account op elk moment te verwijderen.

4. Use of our Platform

  4.1. U voldoet aan alle relevante wetgeving en u gebruikt de website / applicatie alleen voor juridische doeleinden.
  4.2. U zult de Website / Applicatie niet gebruiken om hinder, overlast of ongemak te veroorzaken.
  4.3. U zult op geen enkele manier proberen de website / applicatie te beschadigen.
  4.4. U gebruikt geautoriseerde apparaten, compatibele hardware, bijgewerkte software en beveiligde netwerkverbindingen.

5. Applicable Only to Affiliates

  5.1. U heeft recht op een bepaalde set vouchers. Elke waarde van een voucher wordt opgesplitst in een eenmalige abonnementskorting voor het bedrijf voor het eerste jaar en een eenmalige commissie voor uzelf.
  5.2. Elke voucher heeft een waarde die gelijk is aan het weergegeven percentage van elke abonnementswaarde (d.w.z. 50% van 99,90 EUR of 99,90 USD)
  5.3. Je kunt je vouchers meerdere keren gebruiken.
  5.4. U heeft alleen recht op de commissie van elke gebruikte voucher als het geregistreerde bedrijf het geld niet binnen 15 dagen na de dag van de abonnementsbetaling terug vraagt. Alleen dan wordt de verkoop als geslaagd beschouwd.
  5.5. Wanneer u uw betalingsgegevens aan GonnaOrder moet verstrekken, kunt u kiezen tussen bankrekeninggegevens, PayPal-account of andere betalingsgegevens, afhankelijk van de opties die voor uw land beschikbaar zijn in het GonnaOrder-portaal. GonnaOrder dekt de betalingstransactiekosten voor ten minste een van de beschikbare betalingsopties die in elk land worden ondersteund.
  5.6. U ontvangt maandelijks een betaling. U hoeft geen betaling aan te vragen. Om een ​​betaling te ontvangen, moet u een openstaande betaling van 60 EUR of 60 USD hebben.

6. License and Restrictions

  6.1. Op voorwaarde dat u deze gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent GonnaOrder u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare en niet-overdraagbare licentie die niet in sublicentie kan worden gegeven om toegang te krijgen tot onze website / applicatie en ons platform te gebruiken.
  6.2. Alle rechten van de Website / Dienst zijn en blijven eigendom van GonnaOrder.
  6.3. De Website / Applicatie kan toegankelijk worden gemaakt of gebruikt in verband met diensten en / of inhoud van derden. GonnaOrder kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor goederen, diensten of inhoud van derden.

7. Liability

  7.1. U verbindt zich ertoe GonnaOrder te vrijwaren voor alle claims, kosten, schade, verliezen en aansprakelijkheidsclaims (inclusief juridische kosten en uitgaven) die voortvloeien uit of in verband met een schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of rechten van derden door u , of van of in verband met uw gebruik van de Service.

8. Applicable Law

  8.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Nederland is exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan ​​met deze Gebruiksvoorwaarden.